D10b:108


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Maltmåse Cronehemman       1
B                      {Norregierdet   4 1/4 tunna
C   Vthsäde i    { Södregierdet   4 tunnor
D                      { Östergierdet   3 ½ tunna
E   Engh till 20 lass höö med gier
    des engen
    Nödtorfftigh skogh och vthmarck

(Text på kartan:)

Engh
gierdes eng
öriord
gierdes engh
ör iord
gierdes engh
öriord
Engh