D10b:109


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Kushult Cronehemman      1
B    Vthsäde i  { Östergierdet          8 tunnor
C                     { Westergierdet       5 tunnor
D   Engh till 30 lass höö.
   
    Någen skogh och vthmarck

E   Brännebol Cronehemman      1/4
F    Vthsäde i det { Norregierdet          2 tunnor
G                         { Södregierdet         3 tunnor
H   Engh i gierden till 8 lass höö.

    Dette förskrefne torp giörd skat med
    Kushult. effter det ähr beläget på gårdens
    ägor, och ligger odalbyen till meen så att
    det särskilt icke kan skattläggas.

(Text på kartbilden:)

Hård waldz engh
Beteshage
Sånd blandat iord
sånd iord

Scala ulnarum