D10b:011


(Rubrik:)

Harsta sochn.

Notarum Explicatio A   Kålberyd Skattehemman      1/4
B   Östergierdet vthsäde         1 1/4 tunneland
C   Westergierdet vthsäde      1 1/4 tunneland
D   Kierr eller madengh till 10 lass höö.
E   En kalfhage

F   Smedstorp skattehemman      1/4
G   Åhrligit vthsäde            3 1/4 tunna
H   Kiärrengh till 12 lass höö.

(Text på kartbilden:)

ör jord

kiärr engh

gierdes engh