D10b:113


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Stafua Cronehemman      1.
B                      {Norregierdet   4 tunnor
C   Vthsäde i    {Ostergierdet1   4 tunnor
D                     {Mellangierdet   2 tunnor
E                     {Södregierdet    2 tunnor
F   Engh till 30 lass höö med gier-
    des engen.
    fiskewatn i Wäter siöen.
    Nödtorfftigh skogh och vthmarck
    Humblegård till 200 stenger.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
Wätter Lacus
gierdes eng
suart mylla och öriord
kalfhage
suart mylla
gierdes eng
öriord
gierdes engh

Scala ulnarum

1 Fel för Östergierdet