D10b:114 - 115


(Rubrik:)
Lysingz Häradh      Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Hålkebergh Cronehemman      1
B                     {Norregierdet   3 ½ tunna
C   Vthsäde i   { Södregierdet   5 3/4  tunna
D                     { Westergierdet   5 ½ tunna
E   Engh till 30 lass höö.
    Liten skogh och vthmarck.
    fiskewatn i Wäter siöen

F   Naarbeck Cronehemman      1
G  Vthsäde i            {Norregierdet   10 tunnor
H                            { Södregierdet   8 ½  tunna
I   Engh till 20 lass höö.
    Någen skog och vthmarck och fiskewatn
    i Wäter siöen.

K    Påssarp Cronehemman      1
L     Vthsäde i          {Wästergierdet   6 1/8 tunna
M                            { Östergierdet   6 3/4  tunna
N   Engh till 20 lass höö
    Jngen skogh eller vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
Wäter Lacus
suart mylla och ör iord
Kalfhage
suartmylla
suartmylla och öriord
Eng
gierdes  eng
Kalfhage
Engh
suart mylla och ör iord
Hårdwaldz eng

(Text på kartbilden sidan 115:)

suartmylla
gierdes eng
gierdes eng
suartmylla
Wäter Lacus
Tompt hage
Hårdwaldz engh
suartmylla
Hårdwaldz engh
gierdes engh

Scala ulnarum