D10b:116


(Rubrik:)
Lysingz Härad    Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Munckery Cronehemman      1
B   Vthsäde i   { Norregierdet   6 ½ tunna
C                    { Södregierdet   6 tunnor
D   Engh till 26 lass höö.
    Någen skogh och vthmarck

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
gierdes engh
suartmylla och ör iord
Hårdwaldz engh
hårdwaldz engh
suart mylla
gierdes engh