D10b:012


(Rubrik:)

Harsta Sochn1

Notarum Explicatio 1   Torpa Cronehemman         1
    Hafuer i byamåll 16 alnar bred åker
A   Vthsäde i Norregierdet      8 ½ tunneland
B   Vthsäde i Södregierdet      3 ½  tunna
C   Vthsäde i Lycka               2 tunnor
E   Engh till 20 lass höö.
    Till Torpa ähr nödtorftig skog och vthmark.

2   Torpa cronehemman         1.
    Hafuer i byeskifte 16 alna bred åker.
A                     { Norregierdet      8 ½
B   Vthsäde i    { Södregierdet2     3 ½
D                     { Lyckan              6
E   Engh till 20 lass höö.
    Till Torpa ähr nödtorfttig skog och vthmark

(Text på kartan:)

gierdes engh

örjord

örjord

örjord

örjord

Eng

örjord

gierdes eng

Hårdwaldz engh

Scala ulnarum


1 Felskrivet Sochn
2 Sodregierdet ms