D10b:120


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Stafrebergh Cronehemman      ½
B                     { Norregierdet       1 1/4 tunna     
C   Vthsäde i    { Westergierdet   1 ½ tunna
D                     { Mellangierdet   1 1/8 tunna
E                     { Södergierdet      1 1/4 tunna
   
    Aff denne förskrefne 4 gierde sås trij
    hwart åhr och et ligger i träde.

F   Engh till 16 lass höö i gierden.
    Nödtorfftigh skogh och vthmarck

(Text på kartbilden:)

gierdes eng
gierdes eng
gierdes eng
gierdes eng