D10b:123


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio E   Norrebråten Cronehemman      ½
F                      { Östergierdet   2 tunnor
G   Vthsade1 i   { Westergierdet   2 ½ tunna
H                      { Södregierdet   1 1/4 tunna
I   Engh till 18 lass höö i gierden
    nödtorfftig skog och vthmarck

(Text på kartbilden:)

gierdes engh
gierdes eng
gierdes engh

Scala ulnarum


1   Fel för vthsäde