D10b:013 

Swanshals Sochn    13

Swanshals              14
Glänåås                  15
Suartekiälla            16
Öfuerby                 17
Åås                       18
Kiälkesta               18
Gåttorp                  19
Ramsta                   20
Yxnekulla               21
Lilla Yxnekulla        21
Wallby                    22
Kullen                     23
Loorby                    25
Haalberga                26
Särzöyea                  27
Soolberga                28
Lilla Soolberga         29
Kärr                         30
Tompta                     31
Daalbobeeta             32
Alsijke                     33