D10b:130 - 131


(Rubrik:)
Lysingz Häradh    Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Clemmistorp Cronehemman        1
B                      { Norregierdet   2 ½ tunna
C   Vthsäde i    { Södregierdet    4 tunnor
D                     { Westergierdet   5 tunnor
E   Engh till 30 lass höö med gierdes
    engh. Nodtorfftigh1 skogh och vthmarck

F   Boobool Cronehemman      1/4
G   Vthsade2 i   { Norregierdet   2 tunnor
H                     { Södregierdet   2 1/4 tunna
I   Engh till 14 lass höö med gierdes
    engen.

(Text på kartbilden, sidan 130:)

Hård wadz3 eng
gierdes eng
gierdes engh
sånd blandat iord
gierdes eng
såndblan-
dat iord

Engh

(Text på kartbilden, sidan 131:)

Scala ulnarum

Hårdwald eng
gierdes eng
gierdes eng1 Fel för Nödtorfftigh
2 Fel för vthsäde
3 Fel för waldz