D10b:014


(Rubrik:)

Suanshals Sochn.

Notarum Explicvatio

1   Suanshals Prästegård      1.
    Hafuer i byemål 64 alnar bred åker
A   Westergierdet vthsäde      26 1/4 tunneland
B   Östergierdet vthsäde         25 3/4 tunneland
C   Engh till 30 lass höö.

2    Suanshals Cronehemman      1
    Hafuer i byemåll 27 alanar bred åker
A    Vthsäde i Westergierdet      11 1/8 tunneland
B   Östergierdet vthsäde            10 7/8 tunneland
C   Engh till 15 lass höö.

3    Cronehemman jbidem            1.
    Detta hemman ähr lika stort i alla
    lägenheeter med nästförskrefne cro-
    nehemman. numero 2.

4   Cronehemman jbidem            1.
    Hafuer och 27 alnar i byemåll.
    och ähr lijka stor i alla lägenheeter
    som förskrefne tuenne cronehemman

5   Cronehemman jbidem            ½
    Hafuer i byemåll 20 alnar.
A   Westergierdet vthsäde         8 1/4 tunna
B   Östergierdet vthsäde            8 tunnor
C   Engh till 10 lass höö.

6   Cronehemman jbidem            1.
    Hafuer i byemåll 27 alnar
    bred åker.
A   Wästergierdet vthsadet1      11 1/8 tunna
B   Östergierdetvthsäde            10 7/8 tunna
C   Engh till 25 lass höö.
I   En eng i Skamsta Engen till heela byen
    till 16 lass höö. folio 19.

D   Swanhals Kyrckiea.

E   Åkrar till Prästegården i
    Westergierdet vthsäde      2 ½ tunna

F   Åkrar särskilt til prästegården
    i Östergierdet. Vthsäde      3/4 tunna
    J båda gierden ähr leerjord.

    Fiskewatn i Tåken.
    Jngen vthmarck eller skogh.
    En kyrckejord i Yxnekulla : som
    pastor brukar vthsäde         1 tunna
  
(Text på kartan:)

Tåken Lacus

Leerjord

gierdes engh

gierdes engh

Leerjord

Hårdwaldz engh

Leerjord

gierdes engh

Här tager Öfuerby ägor wid

Här tager Yxnekulla ägor wid.

gierdes engh

Leerjord

Här tager Solberga ägor wid

Leerblandat jord.

Scala ulnarum


1 Fel för vthsädet