D10b:140


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A Kannickenäs Cronetorp   -
B   Vthsäde som ähr åhrligen i säde   1 tunna
C   Engh till 8 lass höö.
    fiskewatn i Wijsiöen

(Text på kartbilden:)

Wijsiöen
Eng