D10b:141


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Foory Cronehemman      ½
B   Vthsäde i    {Östergierdet       2 ½ tunna
C                     {Westergierdet     2 tunnor
D    Engh i gierden till 18 lass höö.
    Någen skog och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Scala ulnarum

suartmylla
gerdes eng
gierdes engh
suart mylla