D10b:142


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh
Notarum Explicatio A   Bärstebool Cronehemman   1.
B                     {Norregierdet   1 ½ tunna
B   Vthsäde i    {Östergierdet 1 3/4 tunna
C                     {Westergierdet 2 tunna
D   Engh till i gierden 20 lass höö.
    Skogh och Vmarck1 till nödtorfften.

(Text på kartbilden:)

Engh
gierdes engh
gierdes engh
gierdes engh


1   Fel för vthmarck