D10b:143


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Tällekullen Cronehemman   1/4
B   Vthsäde i    {Östergierdet 2 tunnor
C                     {Westergierdet 1 ½ tunna
D   Engh till 14 lass höö.
    Liten skog och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Eng
sandiord
Engh

Scala ulnarum