D10b:144


(Rubrik:)
Lysinghz Härad Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A    Gräsbergh Cronehemman    ½
B                      {Norregierdet    1 tunna                   
C   Vthsäde i    {Westergierdet 1 ½ tunna
D                     {Östergierdet 2 ½ tunna
E   Engh till i gierden till 16 lass höö.

F   Jbidem Engetorp         1
    Kallas Bästekullen
G   åhrliget vthsäde      1 tunna
H   Engh till    10 lass höö.
    detta torp brukas vnder gården
    och giör skat med Gräsbergh.

(Text på kartbilden:)

gierdes eng
öriord
Engh