D10b:148


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A    Sundsiö Cronehemman    1.                   
B   Vthsäde i    {Norregierdet 3 ½ tunna
C                     {Södregierdet 2 ½ tunna
D   Engh till 24 lass höö med
    gierdes enghen, och elliest
    en kierr eng wed Wijsiöen
    folio.....139 till 7 lass höö.
   Littera G.

(Text på kartbilden:)

Hård waldz eng
öriord
gierdes eng
ör iord
gierdes engh