D10b:149


(Rubrik:)
Lysinghz Härad. Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A    Wäster Haddåsen Cronehemman  1/4                
B   Vthsäde i    {Norregierdet 2 ½ tunna
C                     {Wästergierdet 2 tunnor
D   Engh till 16 lass höö.
    Liten skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hård waldz engh
såndiord

Scala ulnarum