D10b:015 - 016


(Rubrik:)

Swanshals Sochn.

Notarum explicatio

1   Glänås Skattehemman         1.
    Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A   Norregierdet vthsäde         14 3/4 tunna
B   Södregierdet vthsäde         12 ½ tunna
C   Engh till 22 lass höö. Detta hemman hafuer ½ går-
    den, eller halwa ägorna i Öfuerby folio 17 Numero 2

1   Cronevthiord jbidem, som brukas in med
    skattegården. hafuer i byemål 6 alnar bred åker.
A   Norregierdet vthsäde         4 ½ tunna
B   Södregierdet vthsäde1      3 ½ tunna
C   Engh till 7 lass höö. Skattegården brukar både
    tompt och alla ägorne inne med sina ägor, och icke
    särskilt.

2   Frelsehemman jbidem            1.
    Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker
A   Vthsäde i Norregierdet         14 3/4 tunna
B   i Södregierdet sås                  12 ½ tunna
C    Engh till 22 lass höö.

3    Frelsehemman jbidem            ½.
     Hafuer i byemål 14 alnar bred åker.
A   J Norregierdet sås                  10½ tunna
B   J Södregierdet sås                    8 3/4 tunna
C   Engh till 15 lass höö

4   Cronehemman jbidem               1.
    Hafuer i byemåll 18 alnar bred åker.
A   J Norregierdet såås               13 1/4 tunna
B   J Södregierdet såås               11 1/8 tunna
C   Engh till 19 lass höö.

5   Glänås Cronehemman                ½
    Hafuer i byeskiffte 8 alnar bred åker.
A   J Norregierdet såås               5 1/8 tunneland
B   J Södregierdet2 sås               4 7/8 tunneland
C   Engh med gierdes engen till 9 lass höö.

6   Cronehemman jbidem            1.
    Hafuer i byemall3 tuenne skiffte, det första
    8 alnar, det andra 6 alnar bred åker.
A   J Norregierdet såås på4   {1 bordet       5 2/8 tunneland
                                           
{2 bordet        4 ½ 
tunneland
B    J Södregierdet sås på     {1 bordet        4 7/8
tunneland
                                           
{2 bordet      3 3/8
tunneland
C   Engh till båda borden 15 lass höö.

    Till ofuanbemälte Glänås ähr fiskewatn i
    Tåken.

D   Beteshagar med små granskog. andra lägenheeter
    fins der intit.


E   Swartekiälla Cronehemman         1.
F   Vthsäde i Östergierdet         18 tunneland
G   J Westergierdet sås             15 tunneland
H   Engh till 12 lass höö.
I   En eng till Suartekiälla i Ramsta Engen
    till 5 lass höö.


(Text på kartbilden:)

Tåken Lacus

dungjord

gierdes engh

dungjord

gierdes eng

gierdes eng

Leer iord

Betes hage

Här på denne sidan tager Öfuerby ägor wid

Leerblandat jord

dunghjord

Hårdwaldz engh

Beteshage

Lerjord

dungh jord

Här tager Berga ägor wid och sträcka sigh alt in till siöen Tåken.

gierdes eng

Här tager Särslöijea ägor wid

dungh iord

(Under kompassrosen:)

Notandum
En skattevthiord till Skattegården
här numero 1. Transporterat ifrån Öfuerby. folio
17. numero 2. Byemåll 25 alnar.
Ett åhrs vthsäde         9 3/4 tunnor
Annat åhrs vthsäde    9 tunnor
Engh till 10 lass höö.

Scala ulnarum

Här tager Yxnekulla ägor widh.

Biörcke leera

Hårdwaldz engh

gierdes eng

Biörke leera

dungiord


1 Vthsade ms
2 Sodregierdet ms
3 Egentligen byemåll
4 Egentligen