D10b:150


(Rubrik:)
Lysinghz Härad
Notarum Explicatio A    Lilla Smestorp Cronehemman    1/4                   
B                               {Norregierdet     1 tunna
C   Vthsäde i              {Östergierdet      ½ tunna
D                               {Westergierdet    ½ tunna  
E    Engh till 10 lass höö.
    Någen skogh och vthmarck.

F   Wantekullen Cronehemman   -
G   Åhrliget vthsäde            1 ½ tunna
H   Engh till 5 lass höö.

(Text på kartbilden:)

Eng
gierdes engh
gierdes eng

Engh