D10b:152


(Rubrik:)
Lysinghz Härad Ödesiö Sochn.
Notarum Explicatio A    Swinåssen Cronehemman    1/4                   
B   Vthsäde i    {Norregierdet 1 1/4 tunna
C                     {Södregierdet 1 1/4 tunna
D   Engh i gierdet till 12 lass höö.
    Någen skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

gierdes eng
gierdes engh