D10b:153


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A    Gyllinge Cronehemman    1.                   
B   Vthsäde i    {Norregierdet 2 ½ tunna
C                     {Södregierdet 4 1/4 tunna
D   Engh till 20 lass höö med gierdes
    engen.
E   gierdes engh i begge gierden.
    Nödtorfftig skog och vthmarck och
    fiskewatn i Staffanssioen.

F   Kulhult Cronetorp <-->
G   Vthsäde åhrlgen1   1 1/8 tunna
H   Engh med gierdes engen till 10 lass
    höö. Ligger på häradz marken.

(Text på kartbilden:)

gierdes engh
sånd iord
gierdes engh
sånd iord
gierdes eng
Staffans Lacus

Engh

gierdes engh

Scala ulnarum

1 Fel för åhrligen