D10b:157


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Broddery Cronehemman   ½
B   Vthsäde i     {Östergierdet      5 tunnor
C                      { Westergierdet  3 ½ tunna
D   Engh till 20 lass höö, med gierdes
    engen.
    Nödtorfftigh skog och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
gierdes eng
gierdes engh
suart mylla
suart mylla

Scala ulnarum