D10b:161


                                        folio
Åby                                 161
Muncketorp                     163
Åby                                 165
Kyrckebacken                 166
Stubben                           167
Jernesta                           168
Lille Muncketorp             170
Råsmåssen                      170
Rijke                               172
Syllestorp                        173
Färgheste                        175
Tiuretorp                         176
Skinnaretorp                   178
Stora Reenemoo              179
Lilla Reenemo                  180
Store Ryd                        181
Kropryd                          182
Giöleryd                         183
Jerperyd                         184
Böneryd                         185
Bränneryd                      185
Höghhult                        186     
Tinghsta med daalen       187
Vpsala                           188
Wästorp                        189
Åsgåla                           190
Gammalby                     191
Blixhult                          192
Christelsby                    193
Amneryd                       194
Knäpperyd                    195
Alberyd                         196
Qwarneryd                    197
Skrambla                      197
Bergzkullen                   198
Baaselijden                   199
Ershult                           200
Joenstorp                       201
Nishult                           202
Stänckelsby                   203
Tåphult                         204
Bunckebool                  205
Ersebole                       206
Prästorp                       207
Halfuerby                     208
Ruskelsby                    209
Skogh                          210
Kalfhult                        211

(Högra spalten:)
                                   1611
Bäck                           212              
Boot                            213
Rijsa                            214
Bonde Ryd                  215
Broo                            216
Hälla                            216
Peelarebod                   217
Siöen                            218
Jönsebool                     219
Törista bool                  220
Lycka                           221
Såneby                         222
Linnebergh                   223
Råstorp                        224
Steeneryd                     225
Boeryd                         226
Lille Åleryd                   227
Tuna                            228
Store Mårlöijea            229
Lille Mårlöijea              230
Stora Aleryd                231
Skräddarp                   232
Steengårdzhult             233
Önan                           234
Gårdzhult                     235
Biörnseryd                   236
Fräsebooll                   237
Klöfuedaal                  238
Ehrmeneby                  239
Hämminngzby              240
Bööke                         241
Kiälkebo                     242
Månsebool                  243
Prästebool                   244
Staffanstorp                 245
Räfskinshult                 246
Hultorp                        247
Jngebool med dalens ägor   248
Joenstorp                      249
Fagerhult                      250
Hagen                           251
Tooretorp                     252
Engh                             253
Åsa                               254
Fijflefall                         255
Hallingszstufua               256
Såndkulla                      257
Suartistorp                    258
Pukeryd                        259
Slangneryd                    260
Olufstorp                       261
Hult                               262
Hägna                           266
Ekeberg                        264
Fougletorp                    265
Hulan                            266


1 Paginering för Åby (socken) överst även i denna spalt