D10b:163


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Muncketorp Cronehemman   1
B   Vthsäde i    Östergierdet   8 tunnor
C   Vthsäde i   Westergierdet 9 tunnor
D   Engh till 30 lass höö.

Jngen skogh eller vthmarck

(Text på kartbilden:)

Scala ulnarum

Här tager Sijlfuerstorps ägor wid
Hårdwaldz engh
suart mylla
suart mylla
Här tager Jernesta ägor wid