D10b:166


(Rubrik:)
Åby sochn.
Notarum Explicatio A   Kyrckebacken. Cronehemman
    Rentar ½ Lispund smör
B   Vthsäde i   {Östergierdet     1 ½  tunna
C                    {Westergierdet   1 1/4 tunnor
D   Engh med gierdes engen 5 lass höö.

    Detta förskrefne torp kallas i Joordebooken
    en rydiea eller cronevthiord, som
    brukas af Anders i Sootteng .

(Text på kartbilden:)

Eng