D10b:017


(Rubrik:)

Suanshals Sochn.
Notarum Explicatio 1   Öffuerby Cronehemman      1.
    Haffuer i byemåll 25 alnar bred åker
A   Ett åhrs vthsäde         9 3/4 tunneland
B   Annat åhrs vthsäde    9 tunner
C   gierdes engh till 10 lass höö.

2   Skattevthiord til Glänås      1.
    ähr en half gård.
    Hafuer i byeskiffte 25 alnar bred
    åker.
A   Ett åhrs vthsäde      9 3/4 tunner
B   Annat åhrs vthsäde   9 tunner
C   Gierdes eng till 10 lass höö.

3   Frelsehemman            1.
    Hafuer i byeskiffte 41 aln bred åker
A   Ett åhrs vthsäde      15 1/4 tunner
B   Annat åhrs vthsäde   15 tunner
C   Gierdes engh          till 15 lass höö.

    Frelsegården brukar en Crone
    vthiord som rentar korn 1 tunna
    och ähr intit särskild ifrån hans bye-
    måll och vthsäde. derföre ähr hon här
    inrechnat, med frelsegården både i
    vthsädet och i engen.

(Text på kartan:)

Tåken Lacus

Här tager Glänås ägor wid.

gierdes eng

Leerjord

Leerjord

Här tager Suanshalz ägor widh.

dungiord

Här tager Särsöiea wid

gierdes eng

dungjord