D10b:170


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Lilla Muncketorp ähr beläget
    på Jernesta ägor
B   Vthsäde åhrligen 2 1/4 tunnor
C   Engh till 6 lass höö.

    Dette torp ähr intit skattlagdt.
Notarum Explicatio D   Råsmåsen. Ett torpe-
    stelle. Rentar ½ Lispund smör
    och ähr en engh till
    16 lass höö.

    Denne förskrefne eng
    hafuer Pastor Her
    Anders i Åby kiöpt
    till skatteiord.
    Och låther sielf bruka
    och berga enghen.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh

Hårdwaldz engh