D10b:175


(Rubrik:)
Åby Sochn

Notaum1 Explicatio

A   Färgesta Cronehemman    1
B                     {Östergierdet   3 ½ tunna
C   Vthsäde i    {Westergierdet 4 ½ tunna
D                     {Södregierdet 3 1/4 tunnor
E   Engh till 16 lass höö.
    Någen skog och vthmarck

(Text på kartbilden:)

suart mylla
god hårdwaldz engh

Scala ulnarum


Fel för Notarum