D10b:176 - 177


(Rubrik:)
Lysingh   Häradh.   Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Tiuretorp Skattehemman   2 halfue gårdar
                     Cronehemman      ½

1   Skattehemman            ½
    Hafwer i byemål 60 alna bred åker.
B                      {Westergierdet      13 ½ tunna
C   Vthsäde i    {Lillegierdet            4 ½  tunna
D                      {Södregierdet         14 tunnor
E   Engh till 30 lass höö.

2   Cronehemman Jbidem           ½
    Hafuer i byemål 20 alna bred åker.
B                     {Westergierdet      4 3/4 tunna
C   Vthsäde i    {Lillegierdet           1 ½ tunna
D                     {Södregierdet         5 tunnor
E   Engh till 10 las höö.

3   Skattehemman            ½
    Hafuer i byemål 40 alna bred åker.
B                     {Westergierdet      9 ½ tunna
C   Vthsäde i    {Lillegierdet           3  tunnor
D                     {Sodregierdet1       10 tunnor
E   Engh till 20 lass höö.

    Till ofuanbemelte Tiuretorp ähr elack
    och odugste skog, och nödtorfftigh vthmarck

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
öriord
öriord
Tompte hage
gierdes engh
gierdes engh
öriord
ör iord
öriord
Hårdwaldz engh

Scala ulnarum


1   Sodregierdet ms