D10b:179


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh Åby Sochn

Notarum Explicatio

A Stora Reenemo Cronehemman        1
B                     {Östergierdet        2 tunnor
C   Vthsäde i    {Westergierdet     2 tunnor
D                     {Södregierdet       3 tunnor
E   Engh till 20 lass höö med gierdes
    engen.
    Skogh vthmarck nogh både till tim
    ber swediefall, wedebrand och giersle

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh med bergh
såndiord
öriord

Scala ulnarum