D10b:018


(Rubrik:)

Suans hals Sochn

Notarum Explicatio.

1   Ååss Cronehemman          1.
    Hafuer i byemåll 32 alnar bred åker.
A   Vthsäde i Östergierdet      11 tunnor
B   Wästergierdet vthsäde       12 tunnor
C   Eng till 6 lass höö.

2   Cronehemman Jbidem      1.
    Hafuer i byemåll 32 alnar.
    ähr lika i alle lägenheeter med näst
    förskrefne cronehemman
    Eng i Ramsta Engen. Seguenti folio till
    5 lass höö.

3   En skattevthiord till skattegården1
    i Kiälkesta. Hafuer i byemåll 16 alnar.
A   Vthsäde i Östergierdet2      5 ½ tunnor
B   Vthsäde i Wästergierdet      6 tunnor
C   Eng till 3 lass höö.

4   En skattevthiord till Särsögha.
    ähr lijka stor i alle lägenheeter med näst
    förskrefne vthiord. Numero 3.

D   En Kyrckeåker vthsäde    3/4 tunna.

5   Kiälkesta Skattehemman      1.
    Hafuer i byemål 18 alna bred åker.
E   Vthsäde i Östergierdet      11 ½ tunnor
F   Vthsäde i Wästergierdet3     10 ½ tunnor
G   Eng i Ramsta Engen till 30
    lass höö. Til detta hemman ähr en
    vthiord i Ååss. Numero 3. här i denna
    Columna.
    fiske i Tåken.

6   Kiälkesta Cronehemman         1.
    Hafuer i byemåll 18 alna bred åker
E   Vthsäde i Östergierdet            11 ½ tunna
F   Vthsäde i Wästergierdet         10 ½ tunna.
G   Engh i Ramsta Engen till 30 lass höö. folio
    sequenti. Jbidem en åkerslått till Kiälckesta  vt tagen af engen
    till 6 tunner.4   3 tunnor till huardera gården. fiskewatn i Tåken

(Text på kartan:)

Tåken Lacus

Här tager Kiälkesta ägor wid.

Leerjord

Leerblandat iord

gierdes eng

Leerjord

gierdes eng

Leerjord

Här tager Gåttorp ägor wid

Scala ulnarum

Tåken Lacus

Här tager Åås ägor wid

Här tager Gåttorps och
Ramsta ägor wid

Suartmylla något leerblandat

Suartmylla något leerblandat


1 skattegarden ms
2 Ostergierdet ms
3 Wastergierdet ms
troligen ett rättat Lass skrivet först