D10b:180


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh
Notarum Explicatio A   Lilla Reenemo Cronehemman       ½
B                          {Norregierdet   2 1/4 tunnor
B   Vthsäde i         {Mellangierdet    2 ½ tunna
C                          {Södregierdet    1 1/4 tunna
E   Engh till 20 lass höö med gier
    des engen.

    Skogh och vthmarck nogh så mycket
    som behöfues til gårdsens behof både
    med timber suediefall wedebrand
    och giersle.

Reviderad in Januarii 1741 approbatus  vid Memorialet

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
Här tager Granlijdens ägor wid
öriord
öriord