D10b:181


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Storery Cronehemman    1
B                           {Norregierdet   1 3/4 tunnor
C   Vthsäde i          {Östergierdet   1 1/4 tunna
D                           {Westergierdet   2 tunnor
E   Engh till 20 lass höö
    med gierdes engen.

    Någen skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
gierdes engh
gierdes eng

Scala ulnarum