D10b:182


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Kropry Cronehemman   1/4
B   Vthsäde i   {Norregierdet   1 1/4 tunna
C                     {Södregierdet    2 tunnor
D   Engh till 20 lass höö med gierdes
    engen.
E   En vthwald sågeqwarn.

    Skogh nogh och öfuerflödigh till
    timber sågeståckar och alt annat som
    kan behöfuas til gården.

(Text på kartbilden:)

gierdes eng
Hårdwaldz eng.