D10b:183


(Rubrik:)
Lysingz Häradh Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Giölery Cronehemman   1/4
B   Vthsäde i Norregierdet   1 1/81 tunna
C   Söder gierdet vthsäde    1 1/4
D    Westergierdet vthsäde        1 tunn
     af denne förskrefne trij gierden
    sås åhrligen twenne och ett
    ligger i träde.
E   Engh till 18 lass höö.
    Någen skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

öriord
öriord
öriord
Engh med bergh och skogh

Scala ulnarum


1 Eventuellt 1/4