D10b:184 - 185


(Rubrik sidan 184:)
Lysinghz Häradh
Notarum Explicatio A   Jerpery Cronehemman   1/4.
B   Vthsäde i Norregierdet   2 tunnor
C   Södergierdet vthsäde     3 ½ tunna
D   Engh till 18 lass höö.

    Nödtorfftigh skog och vthmarck.

(Rubrik sidan 185:)

Åby Sochn
Notarum Explicatio E   Bönery Cronehemman      1/4
F   Vthsäde i  Wästergierdet 2 tunnor
G  Östergierdet vthsäde         ½  tunna
H   Södregierdet vthsäde      1 1/4 tunna
I   Engh till 17 las höö.

    Någen skogh och vthmarck till
    nödtorfften

K   Bränneryd Cronehemman
    Rentar ½ Lispund smör
L   åhrliget vthsäde      1/4 tunna
M   Engh till 6 lass höö.
    Jnga flera lägenheeter fins här till
    detta torpestelle.


(Text på kartbilden sidan 184: )

Engh med bergh och skogh
Eng med bergh och skog

Scala ulnarum

(Text på kartbilden sidan 185: )

gierdes engh
Engh
gierdes engh
gierdes eng

gierdes engh