D10b:186


(Rubrik:)
Lysinghz Härad Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Höghult Cronehemman    1/4
B    Norregierdet vthsäde  1 ½  tunna
C    Södregierdet         1½  tunna
D   Engh till 14 lass höö.
E    Engh til det andra åhret
     i gierdet till 8 lass.

    Nödtorfftigh skogh och vthmarck

(Text på kartbilden: )

Eng
Eng
Engh