D10b:187


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Tingsta Cronehemman    1
B   Vthsäde i    Norregierdet     3 ½  tunna
C  J Södre gierdet vthsade1       5 3/4  tunna
D   Engh till 20 lass höö
    Skogh och  vthmarck till
    nödtorfften.

E   Dalen itt Engetorp.
    Rentar 1 Lispund smör
    och brukas vnder Tingsta
    gård. Och blifuer
    der på den engen 20
    lass höö.

(Text på kartbilden:)

gierdes engh
suart mylla
Hårdwaldz engh med skogh och berg
gierdes engh
suart mylla
Hård waldz engh

Scala ulnarum


1 Fel för vthsäde