D10b:188 - 189


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh         Åby Sochn.
Notarum Explicatio A   Vpsala Cronehemman      1
B                        {i Norregierdet 2 ½ tunna
C   Vthsäde        {i Östergierdet 2 ½  tunna
D                         {Södregierdet 2  tunna
E   Engh till 30 lass höö.
    Någen skogh och vthmarck.

F   Wästorp Cronetorp
G   Åhrliget vthsäde         1 ½ tunna
H   Engh till 6 las höö.
    någen skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden: )

Hårdwaldz engh
suart mylla
suart mylla
suart mylla
god hård waldz eng

Eng ful med skogh

Scala ulnarum