D10b:190


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Åsgåla Cronehemman   1/4
B   Åhrliget vthsäde 1 1/4   tunna
C   Engh til 10 las höö
    Skogh och vthmarck till nödtorfften

(Text på kartbilden: )

Hård waldz engh med berg och skog