D10b:191


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Gammalsby Cronehemman    1
B   Vthsäde i   Norregierdet  1 ½ tunna
C   Vthsäde i Östergierdet  ½ tunna
D   Westergierdet vthsade1        2 ½ tunna
E    Engh till  lass 14 höö i begge gier
    den
    Någen skogh och vthmarck, til Gammals
    by

(Text på kartbilden: )

suart mylla
gierdes engh
suart mylla
gierdes engh

Scala ulnarum


1 Fel för vthsäde