D10b:192 - 193


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh
Notarum Explicatio A   Blixhult Cronehemman        1/8
B   Vthsäde i Norregierdet  1 ½  tunna
C    J Södregierdet vthsäde    1 ½  tunna
D   Engh till 16 las höö.
    Någen skog och vthmarck, ähr till Blix-
    hult.

E   Christelsby Cronehemman      1
F   Vthsäde i Östergierdet      4 tunnor
G   J Westergierdet vthsäde     3 ½ tunna
H   Södregierdet vthsäde   3 1/4 tunnor
I   Engh till 28 lass höö.
    Någen skogh och [och] vthmarck

(Text på kartbilden sid 192: )

god eng
Hårdwaldz engh med bergh och skogh


(Text på kartbilden sidan 193:)

gierdes eng
gierdes engh
suart mylla
suart mylla
Kiär engh
suartmylla
gierdes engh
Hårdwalz engh

Scala ulnarum