D10b:194


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Amneby Cronehemman    1
B   Vthsäde i Norregierdet        4 tunnor
C    Vthsäde i Westergierdet     3 tunnor
D    Vthsäde i Södregierdet      3 ½ tunn
E    Engh i begge gierden till 20
   lass höö
    Skogh och vthmarck nogh.

(Text på kartbilden: )

suart mylla
suart mylla
gierdes eng
swart mylla
gierdes engh
gierdes engh