D10b:195


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Knäppery Cronehemman    -
B   Vthsäde i Östergierdet      ½ tunna
C    Mellangierdet                 ½ tunna
D   Westergierdet                 ½ tunna
E   Engh till 30 lass höö.
    Skogh och vthmarck till nödtorfften
    Detta hemman brukar Pastor
    i Åby.

(Text på kartbilden: )

God hårdwaldz engh

Scala Ulnarum