D10b:196


(Rubrik:)
Lysinghz Härad
Notarum Explicatio A   Albery Cronehemman    -
B   Vthsäde i    {Norregierdet   1 1/4 tunna
C                     {Södregierdet   1 1/4 tunna
D   Engh till 16 lass höö.
E   En miölqwarn.

(Text på kartbilden: )

Scala ulnarum