D10b:198


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Berghzkullen Cronehemman    1/4.
B   Vthsäde som åhrligen sås    3 tunnor
C   Engh till 15 las höö.

    Skogh och vthmarck nogh och
    öfuerflödig till suedie
    fall. Och annat huad som
    till gården behöfues

(Text på kartbilden: )

Hårdwaldz eng med bergh och skog