D10b:002                


(Vänstra spalten:)
                                                  Folio
Tolsta med Prästegården           83. 76
Haaninghe                                 77
Haninghetorp                             70. 78
Näfsta                                       79
Forsby med Krono Utjorden Piketorp 80
Kullegården                              81
Täghneby                                 80. 82
Uckleby                                   83
Hästhållmen                              84
Alfwastra                                 85
Ålbäcken                                 86
Brooby                                    87
Ståckelyckan                           89
Älfwerum                                90
Hwije                                      91
Mikelstorp                              91
Diureleedz torpten                  92

    Ödesiö Sochn                   93
Rååby                                    94
Krååketorp                            95
Åryd                                      97
Ödesiöö                                
Ragnelerumpan, Skatte Utjord till Ingevaldstorp   98
Lycka                                    98. 100
Klockarens jord                     138. 98
Erstorp                                  101
Suäm                                    103
Ståxryd                                104
Kråkeryd                              105
Engh                                      106
Skårperyd                             107
Maaltmåsse                           108
Kushult                                  109
Brånnebool                           109
Råshålm                                110
Skräbergh                             111
Sunneryd                              112
Staffua                                  113
Naarbäck                             114
Påssarp                                 114
Hålkebergh                           115
Munckery                             116
Nääteryd                              117
Lilla Kroockeek                    118
Stora Krookeek                    119
Stafrebergh                           120
Harsbool                               121
Jurs Ryd                                122
Norre bråten                         123
Rödebool                              124
Banckeby                              125
Glasfall                                 126
Daghelösa Ängetorp under Glasfall 126

(Högra spalten:)

Bulsbooll                           127
Gumby                              128
Kaxbool                           129
Clämmistorp                     130
Boobooll                           131
Tyristabool                        132
Anxeryd                            133
Siggeryd                            134
Suäneby                            135
Hulan                                 136
Siogetorp                           137
Sistorp                              138
Wijsjöen                     138. 139
Kanickenääs                     140
Foory                               141
Bårstebool                        142
Tällekullen                        143
Grääsbergh                      144
Bästekullen                        144
Ughlehult                           145
Fagerhult                           146
Skiälby                              147
Sundsiö                        138. 148
Wäster Haddåsen               149
Lille Smedstorp                  150
Wantekullen                        150
Öster haddåsen                  151
Hafrekullen                        151
Suijn åsen                           152
Gyllinge                              153
Kulhult                                153
Kåpparp                              154
Laakarp                              155
Öijea                                  155
Gåsebool                           156
Brååten                              156
Brådderyd                          157
Åby                                    159
Gran Lijdan                        160

    Åby Sochn                     161
Munketorp                         163
Åby med Prästegården och Kyrkjord   165. 158
Kyrckebacken                  166
Stubben                            167
Jernesta                     98. 69. 168. 165
Lilla Muncketorp               170
Råsmåsen                          170
Rijke                                 172
Syllestorp                           173
Färgesta                             175
Tiuretorp                             176
Skinnaretorp                        178
Stora Reenemo                    179
Lilla Reenemo                      180
Storeryd                               181