D10b:203


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Stenckelsby Cronehemman       1.
B   Vthsäde i Norregierdet      5 1/4 tunna
C   Vthsäde i Wästergierdet     4 ½  tunna
D    Södregierdet vthsäde        3 3/4 tunn
E    Engh till 38 las höö.
    Skogh och vthmarck nogh så mycket
    som kan behöfues til gården både
    med timber, swediefall brensle
    och gierdsle.

(Text på kartbilden: )

Leerblandat iord
Hårdwald engh
Leerblandat iord
Leerblandat iord

Scala ulnarum